onsdag 9 juni 2010

Beijing +15

När Sverige skrev under Beijing-plattformen för 15 år sedan, förband sig Sveriges regering att arbeta aktivt för att uppfylla det som står i plattformen. Regeringen ska regelbundet rapportera till FN om de framsteg som görs. Nu har Sveriges Kvinnolobby tagit fram en skuggrapport, där regeringens arbete granskas. Det framförs kritik på många punkter, t.ex. har ensamstående mammors ekonomiska situation försämrats de senaste åren. Kvinnors sjukfråvaro är mycket högre än mäns. Våld mot kvinnor är alltjämt ett allvarligt samhällsproblem trots stora satsningar de senaste åren. Kvinnors medelinkomst är 87% av mäns vilket beror både på värdediskriminering av kvinnors arbete, men också på att majoriteten av de välavlönade cheferna, särskilt inom näringslivet, är män.
Beijing-plattformen har även mål om kvinnor i medier. Eftersom Allt är Möjligt är en av Kvinnolobbyns medlemsorganisationer fick vi uppdraget att skriva detta avsnitt i skuggrapporten. Vi konstaterar bl.a. att trots att hälften av Sveriges yrkesverksamma journalister idag är kvinnor, så finns relativt få av dessa på höga positioner inom medieföretagen. Det finns en tydligt könsuppdelning, där män dominerar på de "tunga" nyhetsområdena som politik, arbetsmarknad och ekonomi, medan kvinnor skriver om kultur, hälsa, konsumentfrågor och liknande. Stereotypa skildringar av kvinnor och numera även män är vanliga, särskilt i reklamen. Ladda ned rapporten från Kvinnolobbyns hemsida./SL

fredag 4 juni 2010

Nytt pengaregn - tack till Göteborgs kommun!

Allt är Möjligt mottog nyligen ett stipendium från Lilian Hultins minnesfond. Och nu kommer nytt pengaregn!

Göteborgs kommunfullmäktige har beslutat att ge Allt är Möjligt 25.000 kronor ur Stiftelsen Wilhelm Röhss' utdelningsfond 2009. Det är förstås mycket glädjande!

Allt är Möjligt firade för några veckor sedan 18-årsjubileum. Nätverket bildades år 1992 av en grupp kvinnor som en reaktion mot stereotypa skildringar av kvinnor och män i massmedierna. Idag är nätverket internationellt etablerat. Man är svensk koordinator för Global Media Monitoring Project, har i sommar åtaganden i Spanien och Portugal, och avvaktar den fortsatta utvecklingen på en förfrågan från Kazakstan. Organisationen växer, och styrelsen planerar för fortsatt expansion och fördjupning av Allt är Möjligts verksamhet.

Vi tackar Göteborgs kommun för att man bidrar till Allt är Möjligts fortsatta utveckling./LUR

onsdag 2 juni 2010

Rapport från Madrid


En fullspäckad dag med många inlägg och närmast ingen tid till diskussion eller reflektion ramade in Allt är Möjligts framträdande vid EU:s expertmöte om medier och genus i Madrid den 31 maj.

Mötet knöts ihop av Spaniens jämställdhetsminister, Bibiana Aído, och ska fungera som avstamp inför arbetet med gemensamma indikatorer på området, som ska presenteras av Cyperns ordförandeskap 2012. Inläggen under mötet spelades in och kommer att användas som underlag i det arbetet, även om inga slutsatser drogs vid själva mötet.

Allt är Möjligts erfarenheter och synpunkter blev väl mottagna. Presentationen och ett par grundläggande dokument finns på engelska bland länkarna längst ner på mötets hemsida. Där finns också panelgrannen Felix Neumanns presentation om bloggar och genus, som var väldigt bra och intressant/JR

torsdag 20 maj 2010

Allt är Möjligt till Madrid

EU-ordförandeskapets expertmöte den 31 maj om media och kvinnors rättigheter närmar sig. Syftet med mötet är att utbyta erfarenheter med fokus på metoder för att bryta könsstereotyper och främja kvinnors deltagande i media, särskilt när det gäller att fatta beslut.

Allt är Möjigt deltar i en av fyra parallella paneldebatter. Den har rubriken "Good practice for promoting the gender perspective in the media" och ska reflektera kring följande frågor:

Är självreglering möjlig med tanke på de kommersiella intressen som står på spel?

Räcker vidareutbildning och uppförandekoder?

Vilken roll kan granskningsnämnder spela för att försvara kvinnors rättigheter i media, och observatorier för att väcka meborgarnas engagemang?

Är intern granskning av bristande jämställdhet ett realistiskt mål för medierna?/JR

onsdag 19 maj 2010

Utan jämställdhet ingen yttrandefrihet

"Utan jämställdhet ingen yttrandefrihet". Det är titeln på ett kapitel av Maria Edström i boken Journalistisk kvalité? En antologi om hot och möjligheter när medievärlden förändras.

Boken ges ut av Institutet för mediestudier och kommer att presenteras på ett seminarium i Stockholm 2 juni. Flera av författarna medverkar då, bland andra Ulrika Knutson, Kerstin Brunnberg och Sverker Sörlin. Sista anmälningsdag är 21 maj./ME

tisdag 18 maj 2010

StipendieutdelningAllt är Möjligt har tagit ta emot ett stipendium på 10 000 kronor från Lilian Hultins minnesfond. Det skedde i samband med Kvinnofolkhögskolans cafékväll under HBT-festivalen i Göteborg. Stina Sundberg från minnesfonden höll tal, Maria Edström, Malin Dahlberg och Simone Lindsten från AäM:s styrelse tog emot blommor och diplom. Pengarna ska gå till att sprida kunskapen om den globala nyhetsstudien Who makes the news i Sverige. /ME

tisdag 27 april 2010

Gender and media Summit

I augusti arrangeras den internationella Gender and Media Summit i Sydafrika. Temat är Media for Change: Taking Stock. Konferensen blir en utvärdering över hur långt medieaktivismen i södra Afrika har kommit på tio år. Maria Edström och Maria Jacobson deltog i GEM Summit 2008. Läs våra intryck på http://gendermarias.blogspot.com//. /MJ

Fotbolls-VM i Sydafrika

Gender Links har nyligen gett ut en rapport om fotbolls-vm och genus. Finns för nedladdning. /MJ

AäM inbjudna till Madrid

Under det spanska ordförandeskapet i EU arrangeras konferensen Women and Media. Allt är Möjligt är inbjudet i egenskap av expert på området. Konferensen sker i Madrid 31 maj. /MJ

söndag 25 april 2010

Pressfriheten hotad i Mexiko

Läget för journalister i Mexiko är akut. Det internationella nätverket för journalister med ett genusperspektiv RIPVG har formulerat en skrivelse där man uttrycker sin förfäran över två aktuella fall där kvinnliga journalister tystats.

María Isabella Cordero dog genomborrad av skott i sin bil fredagen den 16 april. Under tre år ledde hon Televisas nyhetssändningar i Chihuahua. Hon dog när ett väpnat kommando sköt mot hennes bil över 20 gånger.

Jade Ramírez Cuevas Villanueva mordhotades tillsammans med invånare och aktivister som protesterade mot dammbygget El Zapotillo i västra Mexiko. Efter ett hotfullt och illegalt förhör blev de fotograferade och förolämpade, enligt anmälan där det framgår att männen bakom hoten identifierade sig som federala tjänstemän.

RIPVG kräver att myndigheterna utreder brotten och att regeringen tar kraftfullt avstånd från övergreppen. Nationellt håller det mexikanska nätverket på att ta fram en handlingsplan för att larma om det allvarliga läget, där våldet håller på att bli vardag och straffriheten breder ut sig. Samtidigt arbetar samordnare inom det internationella nätverket på en gemensam strategi för att medlemmarna ska kunna stödja nätverket i Mexiko./JR